I teach/I learn/I study...

Данный раздел содержит разработки уроков, этапов занятий, а также полезный материал по английскому языку, который может быть использован для организации учебного процесса по предмету  в педагогической практике. 

Painting as Poetry

13.01.2021
развернуть

 

Шостак А.А., учитель английского языка, 2 квалификационная категория

Painting as Poetry: творчество Марка Шагала на уроке английского языка (10 класс)

Painting as Poetry… Название темы урока английского языка в 10 классе (Вучэбны дапаможнік для 10 класа: Юхнель, Навумава, Дземчанка, Мінск "Вышэйшая школа", 2019; Unit 5, Lesson 2) было взято за основу учебного занятия: учащимся было предложено подумать, какие ассоциации возникают у них со словами  Painting and Poetry, есть ли связь между этими понятиями и если есть, то какая? Ответы были разные, но в основном, учащиеся пришли к  мнению, что изобразительное искусство можно назвать поэзией. В таком случае, кем является художник? Художник как поэт, художник-мечтатель, художник, который бесспорно оставил след в мировом искусстве  -  всё это о Марке Шагале.

Основной целью урока являлось  знакомство с новыми ЛА, развитие навыков говорения через знакомство с творчеством и краткой биографией Марка Шагала. Учащимся была поставлена задача: познакомиться с работами Шагала и порассуждать над  определением понятия изобразительного искусства, его эмоционального восприятия.

Для ввода в ситуацию говорения учащимся были представлены фото следующих художников и их работ: Марк Шагал, Казимир Малевич, Сальвадор Дали, Хаим Сутин, Пабло Пикассо.

T: Do you know these people? Who are they? What are their names? What can you say about them? Do you recognize the paintings? What are these works famous for? What do the works have in common? Who created them?

После знакомства с художниками учащимся было предложено соотнести картины с их авторами (Match the creators with their works. Why did you make such choice?). Правильное выполнение данного задания зависело от уже имеющихся знаний ребят, а также от их интуитивного восприятия: художник – картина.

В течение урока неоднократно делался акцент на связи названия темы урока (“Painting as Poetry”) с его содержанием: учащимся было предложено познакомиться с фрагментом аннотации к альбому работ Марка Шагала, высказать свое мнение по поводу прочитанного, задав друг другу вопросы по тексту.

 

Marc Chagall, 1887-1985: Painting as Poetry

 

Marc Chagall (1887-1985) is widely regarded as epitomizing the "painter as poet".  Chagall's paintings, steeped in mythology and mysticism, portray colourful dreams and tales that are deeply rooted in his Russian Jewish origins. The memories and yearning they evoke recall his native Vitebsk, and the great events that mark the life of ordinary people: birth, love, marriage and death. They tell of a world full of everyday miracles - in the room of lovers, on the streets of Vitebsk, beneath the Eiffel Tower in Paris. Heaven and earth seem to meet in a topsy-turvy world in which whimsical figures of people and animals float through the air with gravity-defying serenity .  This art album presents Chagall's work. 

S1: How is Marc Chagall widely regarded?

S2: What are the main themes of Chagall’s paintings?

S3: What places are shown on his works?

Для более экспрессивного и эмоционального восприятия картин, цвета и тематики работ Шагала учащимся был продемонстрирован видеоряд «Marc Chagall paintings» (https://www.youtube.com/watch?v=dad09_uzwOA) с последующим обсуждением в группах:

Group 1: make up a dialogue about Chagall’s paintings colours (forms);

Group 2: make up a dialogue about Chagall’s paintings characters (events);

Работа с текстом была поэтапная с использованием заданий учебника для предтекстового, текстового и послетекстового этапов (p.143, ex.2a-d).

Для проверки понимания текста учащимся был предложен небольшой тест, созданный  с помощью Google форм: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgZ94pWfEIELm8Pl_7akPoEBJxZKGxD8WNtfTJfu2_lvrgxg/viewform?usp=sf_link)

 В завершение урока учащиеся описали наиболее понравившуюся картину Шагала по следующему образцу (плану):

  • name of the work, year of origin;
  • short description of the scene;
  • details;
  • impressions, feelings.

  

 

 

  

свернуть

СЭРВІСЫ GOOGLE  У РАБОЦЕ НАСТАЎНІКА

развернуть

Шостак А.А., настаўнік інфарматыкі, англійскай мовы, ІІ кваліфікацыйная катэгорыя

 

СЭРВІСЫ GOOGLE  У РАБОЦЕ НАСТАЎНІКА

 

На сённяшні дзень арганізацыя вучэбнай і выхаваўчай работы патрабуе выкарыстання сучасных тэхналогій навучання. Таму з поўнай упэўненасцю можна гаварыць пра тое, што найбольш актуальнай задачай навучання і выхавання з’яўляецца развіццё кампетэнтнасцей у навучэнцаў, якія раскрываюцца праз фарміраванне ўменняў і якасцей чалавека: асабістай адказнасці, камунікатыўных ўменняў, здольнасцей да самаразвіцця і аналізу. Дзеля вырашэння пастаўленай задачы паўстае неабходнасць выкарыстоўваць ІКТ у навучальным працэсе, умела спалучаючы дадзеныя тэхналогіі з іншымі сучаснымі метадамі, прыёмамі і формамі работы з вучнямі і іх бацькамі.

Яшчэ зусім нядаўна ў сваёй педагагічнай практыцы кожны з настаўнікаў звяртаўся да сеткі Інтэрнэт з мэтай знайсці неабходны інфамацыйны і метадычны матэрыял для ажыццяўлення навучальнага працэсу, аднак сёння назіраецца тэндэнцыя да ўдасканалення існуючага кантэнту, стварэння прынцыпова новага, распрацоўкі педагогамі асабістых электронных адукацыйных рэсурсаў для далейшага выкарыстання ў практыцы. Найбольш папулярным і актуальным інструментам для стварэння сваіх персанальных рэсурсаў можна назваць сэрвісы Google. У першую чаргу неабходна адзначыць лёгкасць і даступнасць у выкарыстанні: чалавек, які не мае вопыту работы з апісанымі дадаткамі, аднак мае жаданне павысіць сваю кампетэнтнасць,  здолее працаваць з сервісамі нават на інтуітыўным узроўні. Сярод пераваг можна адзначыць наступнае: мінімальыя патрабаванні да апаратнага забеспячэння, не бывае затрат на набыццё і абслугоўванне праграмнага забеспячэння, падтрымліваецца ўсімі аперацыйнымі сістэмамі і кліенцкімі праграмамі.

Што ўяляюць сабой сервісы  Google? У першую чаргу гэта прастора для стварэння, рэдагавання і захавання інфармацыі (Google-Дыск). Стварыўшы акаунт Google, педагог атрымлівае магчымасць арганізаваць сумесную работу з тым ці іншым файлам у рэжыме анлайн, г.зн. сфарміраваць новае адукацыйнае асяроддзе, якое садзейнічае актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў, матывацыі да навучання, развіццю аналітычных і творчых здольнасцей.

У сучасны момант Google прадстаўляе карыстальніку 48 сэрвісаў і 14 інструментаў.

 

 Ахарактарызуем некаторыя сэрвісы, выкарыстанне якіх садзейнічае актывізацыі працэса самаразвіцця педагогаў, удасканаленню работы з вучнямі.

 Google Calendar – эфектыўны інструмент планавання і арганізацыі дзейнасці. Дазваляе задаваць час сустрэчы, ствараць напамінанні, а таксама запрашаць іншых удзельнікаў сустрэчы (узаемадзеянне адбываецца па элетроннай пошце). Каляндар можна выкарыстоўваць сумесна, а можна паказваць толькі выбраным карыстальнікам. Адна з пераваг:  каляндар гэта своеасаблівы архіў дат і падзей. Работа з календаром ажыццяўляецца ў акне браўзера праз вэб-інтэрфейс, а ўсе даныя захоўваюцца на сервісе Google, таму атрымаць доступ да раскладу можна з любога камп’ютара пры наяўнасці Інтэрнэта. Можна ствараць некалькі календароў, а таксама адзначаць афіцыйныя святы аўтаматычна. Каляндар даступны на англійскай, іспанскай, італьянскай, карэйскай, нямецкай, польскай, рускай мовах

 Blogger – вэб-сэрвіс для вядзення блогаў. З дапамогай дадзенага сэрвісу кожны можа стварыць свой блог, не думаючы пра ўстаноўку і настройку праграмнага забеспячэння. Маецца вялікая колькасць шаблонаў і фонавых відарысаў, карыстальнік можа стварыць свой унікальны дызайн блога, дадатковыя сервісы дапамагаюць прааналізаваць змест блога, даведацца, што найбольш запатрабавана сярод чытальнікаў менавіта вашай старонкі.

 Google Arts & Culture – арыгінальны дадатак, які ўяўляе сабой архіў  сусветнай культуры і дае магчымасць карыстальніку пазнаёміцца з творамі мастацтва,  з гісторыяй іх стварэння, а таксама віртуальна наведаць сусветна вядомыя месцы, гарады. Вядома, што на 2012 год да праекта далучыліся 184 музеі, галерэі і палацаў з розных краін свету. Праект адметны якаснымі панарамнымі здымкамі.

 Google-дакументы, Google-табліцы – гэта цэлы набор зручных сродкаў рэдагавання і афармлення тэкставых файлаў, лікавых і іншых даных. Адметнасцю з’яўляецца тое, што створаны файл можна праглядваць на іншых прыстасаваннях у розных кутках свету. Дадатак мае магчымасць сумеснай работы як для педагогаў, так і для вучняў, да таго ж усе змяненні захоўваюцца аўтаматычна.

Google Класс - вэб-сэрвіс, распрацаваны Google для школ, які закліканы  спрасціць стварэнне, распаўсюджванне і ацэнку заданняў беспапяровым спосабам. Асноўная мэта Google клас - спрасціць працэс абмену файламі паміж настаўнікамі і вучнямі. Google клас спалучае ў сабе Google дыск для стварэння і распаўсюджвання заданняў, набор сэрвісаў Google для стварэння дакументаў, прэзентацый і электронных табліц, Gmail для зносін і каляндар Google для планавання. Навучэнцы могуць быць запрошаны ў курс па ўнікальным кодзе або аўтаматычна імпартаваныя са школьнага дамена. Пры стварэнні курсу ствараецца асобная  папка на адпаведным дыску карыстальніка, дзе вучань можа прадставіць працу для ацэнкі настаўніку. Мабільныя дадаткі, даступныя для прылад iOS і Android, дазваляюць карыстальнікам рабіць фатаграфіі і прымацоўваць іх да заданняў, абменьвацца файламі з іншых дадаткаў  і атрымліваць доступ да інфармацыі ў аўтаномным рэжыме. Настаўнікі могуць сачыць за паспяховасцю кожнага навучэнца, а пасля ацэнкі  могуць вяртаць працу разам з каментарыямі.

Google Планета Зямля (англ.: Google Earth) - праект кампаніі Google, у  рамках якога ў сетцы Інтэрнэт былі размешчаны спадарожнікавыя (або ў некаторых кропках аэрафота-) выявы ўсёй зямной паверхні. Фатаграфіі некаторых рэгіёнаў маюць беспрэцэдэнтна высокае пашырэнне. Google Планета Зямля адлюстроўваецца ў выглядзе лічбавага глобуса, які адлюстроўвае паверхню планеты, выкарыстоўваючы  малюнак з вялікага адлегласці. Пры вялікім павелічэнні відарыс пераходзіць у адлюстраванні адной і той жа вобласці з больш дробнымі дэталямі, якія могуць адрознівацца па даце і часу здымкі.   Дэталізацыя малюнкаў вар'іруецца ад 15 метраў да 15 сантыметраў. Для большай часткі зямлі Google Планета Зямля выкарыстоўвае даныя лічбавай мадэлі рэльефу, сабраныя місіяй НАСА "Shuttle Radar Topography Mission",  што стварае ўражанне трохмернага рэльефу нават на двухмерным малюнку. Таксама Google Планета Зямля мае магчымасць паказваць 3D-мадэлі будынкаў, збудаванняў і помнікаў у асобных гарадах, у тым ліку і ў высокай якасці.  

Google–формы - онлайн-сэрвіс для стварэння формаў зваротнай сувязі, онлайн-тэстаў і апытвальнікаў і г.д. Працаваць з формамі не складаней, чым з MS Word. Інтэрфейс зручны і зразумелы. Форму не трэба скачваць, перасылаць сваім кліентам і атрымліваць ад іх па пошце запоўнены варыянт. Форма захоўваецца ў воблаку. Калі вы працуеце з розных прылад або ваш жорсткі дыск пашкодзіўся, форма застанецца даступная пры наяўнасці спасылкі. Можна стварыць свой дызайн для формы. Google Формы даюць магчымасць выбраць шаблон з вялікай колькасці даступных або загрузіць свій. Google Формы адаптаваны пад мабільныя прылады. Ствараць, праглядваць, рэдагаваць і перасылаць формы можна з тэлефона і планшэта з дапамогай палегчанай мабільнай версіяй з поўнай функцыянальнасцю. Google Формы збіраюць і прафесійна афармляюць статыстыку па адказах. Вам не прыйдзецца дадаткова апрацоўваць атрыманыя дадзеныя, можна адразу прыступаць да аналізу вынікаў.

 Google  Сайты -  сэрвіс дазваляе пры дапамозе тэхналогіі wiki зрабіць інфармацыю даступнай для людзей, якія маюць патрэбу ў яе хуткай падачы. Карыстальнікі сайта могуць працаваць разам, дадаваць інфармацыю з іншых дадаткаў Google, напрыклад Google Дакументы, Google Каляндар, YouTube, Google Фота і з іншых крыніц. Стваральнік сайта можа запрашаць іншых карыстальнікаў для сумеснай працы над сайтам, кантраляваць іх доступ да матэрыялаў. Сайт можа быць выкарыстаны ў private рэжыме, напрыклад, для арганізацыі асабістага wiki-нататніка альбо для вядзення запісаў па персанальным праекце з доступам да інфармацыі толькі пасля аўтарызацыі.

Такім чынам, усе разгледжаныя сэрвісы даюць пашыраныя магчымасці для самаразвіцця настаўнікаў, матывацыі вучняў да навучання. У сваёй практыцы найбольш часта выкарыстоўваю Google–формы, Google Дакументы і Табліцы, Google Каляндар. У распрацоўцы маецца матэрыял для персанальнага сайта настаўніка англійскай мовы, які будзе створаны з дапамогай  сэрвісу Google  Сайты.  Настаўнікам прыродазнаўчага цыклу, класным кіраўнікам, а таксама ўсім зацікаўленым рэкамендую арганізаваць работу з Google Планета Зямля і Google Arts & Culture.

свернуть

Merry Christmas!

развернуть

Знакомство учащихся с традициями и праздниками страны изучаемого языка - это дополнительная мотивация к обучению,  познанию, положительному отношению к изучению иностранного языка, в нашем случае - английского. Не секрет, что  праздники формируют яркие и позитивные эмоции, воспоминания у детей разного возраста, а следовательно, формируется и настрой, установка на усвоение новых знаний и применение их на практике. Так, на уроках английского языка учащиеся 6 класса познакомились с традиционным, любимым всеми англичанами и американцами, семейным праздником Рождеством: учащиеся просмотрели тематические видеосюжеты и мультимедийные презентации о Рождестве, узнали много нового о предрождественских традициях и обычаях. Учителем английского языка Шостак А.А. был проведен мастер-класс по изготовлению рождественских поздравительных открыток: ребята сделали их своими руками, написали теплые слова рождественских поздравлений и пожеланий. Учащимся 10 класса был продемонстрирован новогодний фильм "Home alone" ("Один дома"), а ребята из 4 класса посмотрели мультфильмы на новогоднюю и рождественскую тематику ("Santa Claus", "Rudolf the Reindeer").

 

  

  

свернуть

Работа с онлайн словарями на уроках английского языка

развернуть

Шостак А.А., учитель английского языка, вторая квалификационная категория 

Известно, что словари являются богатым источником информации для изучающих иностранный язык. Они помогают глубже понять значение новых слов, их грамматические особенности и особенности их применения, а также расширить словарный запас учащихся и сделать их язык более грамотным. Умение работать со словарём - это полезный вид деятельности, который можно применять как при чтении, так и при выполнении письменных работ.

Последние разработки в области методики преподавания языков делают упор на необходимость вооружить учеников стратегиями, необходимыми для выполнения заданий на развитие различных языковых навыков. В число подобных стратегий, как правило, входит объяснение значения слова учителем или другими учениками; угадывание значения новых слов, встречающихся в тексте; и, что не менее важно, использование словаря.

Умение догадываться о значении незнакомого элемента на основе контекста, несомненно, является важной стратегией, хотя  ученик не всегда может обратиться за помощью к учителю или другому ученику. Поэтому умение пользоваться словарём играет важную роль в становлении учеников как независимых, самостоятельных учащихся, которые зависят от своих собственных решений, усилий и стиля обучения.

Учащиеся должны знать, как и какой словарь использовать на уроке и вне школы. Существует 3 основных вида словарей, которые могут использовать учащиеся:

  1. Стандартные монолингвистические словари. Они ориентированы на носителей данного языка.

  2. Учебные монолингвистические словари. Выпускаются для всех изучающих иностранный язык.

  3. Билингвистические словари. Содержат слова на ИЯ и их перевод на родной язык учащегося или наоборот.

Помимо этого, в работе по овладению иностранным языком можно и нужно использовать различные типы словарей: словарь трудностей словоупотребления, словарь синонимов, фразеологический словарь, словарь персоналий, словарь культурной терминологии, лингвострановедческий словарь и др.

Так,на уроке английского языка в 10 классе при изучении темы "Self-education" и при обсуждении коммуникативной ситуации "Learn to be tolerant" учащимся было предложено познакомиться с новыми словами по теме при помощи интерактивных он-лайн словарей COLLINS, CAMBRIDGE DICTIONARY. Эти словари являются одними из самых популярных среди изучающих английский язык. Учащиеся не только узнали определения слов, но и прослушали их произношение, познакомились с синонимами и примерами использования слов и словосочетаний. 

 

свернуть